您的位置:首页 >> 健康

蟾蜍的功效与作用0

来源:宁波新闻网  日期:2023-09-18  阅读:

蟾蜍的功效与作用

【出处】

出自《名医别录》。

1.陶弘景:此(蟾蜍)是腹大、皮上多痱磊者,其皮汁甚有毒,犬啮之,口皆肿。

2.《本草拾逝》:虾蟆、蟾蜍,2物各别,陶(弘景)将蟾蜍功状注蛤蟆条中,遂使混然,采取无别。今药家所卖,亦以蟾蜍当蛤蟆。且蛤蟆背有斑点,身小,能跳接百虫,解作呷呷声,在陂泽间,举动极急;蟾蜍身大,背黑,无点,多痱磊,不能跳,不能作声,行动缓慢,在人家湿处。《本经》虾蟆1名蟾蜍,误矣。

【拼音名】ChnCh

【英文名】DriedToad

【别名】蟾诸、去甫;蟾、癞蛤蟆、石蚌、癞蛤蟆、癞格宝、癞巴子、癞蛤蚆、蚧蛤蟆、蚧巴子

【来源】

药材基源:为蟾蜍科动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍的全体。

拉丁植物动物矿物名:fomelanostictusSchneider

采收和蕴藏:夏、秋季捕捉。捕得后,先采去蟾酥,然后将蟾蜍杀死,直接晒干。

【原形态】

1.中华大蟾蜍,体长一般在10cm以上,体粗壮,头宽大于头长,吻端圆,吻棱显着;鼻孔近吻端;眼间距大于鼻间;鼓膜明显,无犁骨齿,上下颌亦无齿。前技长而粗壮,指、趾略扁,指侧微有缘膜而无蹼,指长顺序3、1、4、2,指关节下瘤多成对,常突2,外侧者大。后肢粗壮而短,胫跗关节前达肩部,左右跟部不相遇,趾侧有缘膜,蹼常发达,内跖变形长而大,外跖突小而圆。皮肤极粗糙,头顶部较平滑,两侧有大而长的耳后膜,其余部分满布大小不等的圆开瘰疣,排列较规则的为头的之瘰疣,斜行排列几与耳后腺平行。另外,沿体侧之瘰疣排列亦较规则,胫部之瘰疣更大,个别标本有不明显这跗褶,腹面皮肤不光滑,有小疣。色采亦异颇大,生殖季节雄性背面多为黑绿色,体侧有浅色的斑纹;雌性背面色较浅,瘰疣乳黄色,有时自眼后沿体侧有斜行之黑色纵斑,腹面乳黄色,有棕色或黑色细花纹。雄性个体较小,内侧三指有黑色婚垫,无声囊。

2.黑眶蟾蜍,体长cm,雄性略小;头高,头宽大于头长;吻端圆,吻棱明显,鼻孔近吻端,眼间距大于鼻间距,鼓膜大,无犁骨齿,上下颌均无齿,舌后端无缺刻。头部沿吻棱、眼眶上缘、鼓膜前缘及上下颌缘有十分明显的黑色骨质棱或黑色线。头顶部明显下凹,皮肤与头骨紧密相连。前肢细长;指、趾略扁,末端色黑;指长序为3、1、4、2;指关节下瘤多成对外常突大,内侧者略小,均为棕色,后肢短,胫跗关节前达肩后方,左右跟部不相遇;足短于胫;趾侧有缘膜,相连成半蹼,关节下瘤不明显;内跖突略大于外跖突。皮肤极粗糙,除头顶部无疣外,其余布满大小不等之圆形疣粒,疣粒上有斑点或刺;头两侧为长圆形之耳腺;近脊中线由头后至臀部有2纵行排列较规则的大疣粒。体大的黑眶蟾蜍腹面满布小棘。生活时体色变异较大,一般为黄棕色略具棕红色斑纹。雄性第1、2指基部内侧有黑色婚垫,有单咽下内声囊。

【生境散布】

生态环境:1.生活在泥土中或栖居在石下或草间,夜出寻食。

2.栖息于湿润草丛,夜间或雨后常见。捕食多种有害昆虫和其他小动物。

资源散布:1.散布于东北、华北、华东、华中及陕西、甘肃、青海、四川、贵州等地。

2.散布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等地。

【栽培】

生活习性,喜陷蔽于泥穴、湿润石下、草丛内、水沟边。皮肤易失水分,故白天多潜伏陷蔽,夜晚及傍晚出来活动。成年蟾蜍多集群在水底泥沙内或陆地潮湿土壤下越冬。停止进食,以体内贮布在肝糖来保持最低的新陈代谢,到翌年气温回升到℃时,才结束冬眠。夜间捕食、活动,以甲虫,蛾类,蜗牛,蝇蛆等为食。人工饲养繁殖比其他蛙类容易。

繁殖技术,蟾蜍种源可从野外捕获,也可以捞取卵块或蜊蚪进行饲养。每一年春末夏初,月份为蟾蜍的产卵季节。在气温升至℃时,蟾蜍即开始雌雄抱对,人工养殖时雌雄比例比3:1为好,受精率可达90%以上。温度在16℃时便可产卵。每次产卵量大约在5000枚左右。一般呈双行排列在管状胶质带内,卵带可长达几米,缠绕在水生植物上。人工孵化时水温应控制在℃之间,以℃为好。并随时注意调理水温。苦遇寒流或暴雨天气,可用塑料薄膜覆盖。经过天便可孵化出小蝌蚪。小蝌蚪生活在水中常成群向一个方向游动。

饲养管理,建立蟾蜍饲养场要靠近水源,四周有草,可利用池塘、水沟或田埂作为饲养池。场地四周应筑围墙,墙内留有草坪、菜地,以供蟾蜍栖息及活动。池中有水草生长,稀必适宜。另外,在棉田和稻田中也可以散养。

蟾蜍的蝌蚪在孵出天内开始吃食,先以卵膜为食,以后吃一些植物碎屑、水中的微生物和浮游生物。蝌蚪的食品有腐殖质、猪牛粪、糠麸、蔬菜、嫩草、鱼类及畜禽类、生熟废弃物等。蝌蚪变态成幼蛙后,即以活饵为食。可以培养蚯蚓、蝇蛆等各种昆虫,也可以用诱虫灯诱引各种昆虫。供蟾蜍食用。

蝌蚪池水深要保持在0..4m深,注意及时排水,水温在℃时为生长发育最适温度,随着蝌蚪的生长变大,要注意及时分池,一般经过2个月后开始变态幼蛙。幼蛙饲养要注意密度不宜过大,每1m2放养只为好。要避免逃失和天敌侵害。在阳光强烈时,可以喷洒水以防皮肤干燥。在秋末即要为蟾蜍准备好越冬场所,可以在饲养池的角落处堆放干草使其越冬,北方寒冷可另建越冬温室或越冬深水池,池水应比冰冻层大1倍为好。

【性状】性状鉴别,全部拘挛抽皱纵向有棱角,4足伸缩不一,表面灰绿色或绿棕色。除去内脏的腹腔内面为灰黄色,可见到骨骼及皮膜。气微腥,味辛。以个大、身干、完全者为佳。

【化学成分】

花背蟾蜍(Bufovaddeistrauch)耳后腺分泌物含胆甾醇(cholesterol),南美蟾毒精(marinobufagin),日本蟾毒它灵(gamabufotalin),远华蟾毒精(telocinobufagin),沙蟾毒精(arenobufagin)。

耳腺分泌物中的挥发性成分含壬酸(nonanoicacid),癸酸(decanoicacid),少许正十八烷,正十九烷,正三十烷,211烷,十八碳二烯酸。

【药理作用】

1.蟾蜍制剂可增强心肌收缩力,增加心搏出量,减低心率并消除水肿与呼吸困难,类洋地黄样作用。

2.升压作用,本品繁荣昌盛压作用迅速而平稳,保持时间长且能使肾、脑、冠脉血流量增加,优于肾上腺素缩血管药。

3.局麻作用,用豚鼠角膜进行实验,眼内滴入等量药物后,每隔5min刺激6次,共30min,统计30min内刺激角膜不产生反应的次数,以无反应的百分率作用为局麻进程指标,发现其局麻作用大部分比可卡因强。

4.抗肿瘤作用,蟾蜍制剂具有增高小鼠脾脏溶血空斑形成细胞(PEC)活性率,增进巨噬细胞功能及增高清溶菌酶浓度等作用,另外蟾蜍对免疫系统及循环系统等方面也有作用。

【炮制】

蟾蜍:刷去灰屑泥土,剪去头爪,切成方块。炙干蟾:将铁砂倒人锅内烧热,取切好的干蟾放人拌炒,至微焦发泡时取出,筛去铁砂,放冷。民间有以活蟾蜍视神经萎缩要怎么办才能改善,用黄泥徐裹,纵火灰中煨存性后,研细人药者。

1.《蜀本草》:《图经》云,取日干及火干之。一法到去皮爪,酒浸一宿,又用黄精自然汁浸一宿,涂酥炙干用之。

2.《纲目》:今人皆风干,黄泥固济,煅存性用之。

3.《得配本草》:阴干,酒浸三日,焙干用。

【性味】味辛;性凉;有毒

【归经】心;肝;脾;肺经

【功能主治】解毒散结;消积利水;杀虫消疳。主痢疽;疔疮;发背;瘰疬;恶疮;症瘕癖积;膨胀;水肿;小儿疳积;破伤风;慢性咳喘

【用法用量】外用:适当,烧存性研末敷或调涂;或活蟾蜍捣敷。内服:煎汤,1只;或入丸、散,g。

【注意】《广西药用动物》:表热、虚脱的人忌用。

【附方】①治一切疮肿、痈疽、瘰疬等疾,经月不瘥,将作冷瘘:蟾蜍1枚(去头用),石硫黄(别研)、乳香(别研)、木香、接(去粗皮)各半两,露蜂房1枚(烧灰用)。上六味,捣罗为末,用清油一两,调药末,入瓷碗盛,于桃子内重汤熬,不住手搅,令成膏,绢上摊贴之。候清水出,更换新药,疮患甚者,厚摊药贴之。(《圣济总录》蟾蜍膏)②治发背肿毒未成者:活蟾一个,系放疮上半日,蟾必昏债,再易一个,如前法,其蟾必跟将;再易一个,其蟾如旧,则毒散矣。若势重者,以活赡一个,或2三个,被开连肚乘热台疮上,不久必臭不可闻,再易二三次即愈。(《医林集要》)③治早期瘭疽:蟾蜍,将其腹切开1厘米创口,不去内脏,放入少许红糖。将患指伸入其腹内,经2小时后,可另换一只蟾蜍,共用10只左右可愈。治其他炎症也有效。(广西名中草药新医疗法处方集》)④医治毒:蟾蜍一个,黑胡椒7粒,鲜姜一片。将上药装8蟾蜍腹内,再放沙锅或瓦罐内,慢火烧焦研细末。每次5厘,日服二次。(《吉林中草药》)⑤治胸壁结核和淋巴结结核破溃成漏孔:癞蛤蟆一个失明该怎么治疗最好,白胡椒3钱,硫黄二钱。先将胡椒、硫黄塞入虾蟆腹内,后用黄泥包裹虾蟆厚约一、2寸,火内煨透,取出去泥,研细末,香油调成糊状,灭菌后,涂于无菌纱布条放入漏孔内,外盖纱布,每二至四天换药一次。(辽宁《中草药新医疗法资料选编》)⑥治气臌:大蟾蟆一个,砂仁不拘多少。为末,将砂仁装人蟆内令满,缝口,用泥用身封固,炭火煅红,候冷,将蟆研末,作三服,陈皮汤送下。(《绛囊撮要》蟾砂散)⑦治腹中冷癖,水谷阴给,心下停痰,两胁痞满,按之鸣转,逆害饮食:大蟾蜍1枚(去皮及腹中物,支解之),芒消(大人1升,中人7含,瘦弱人五含)。以水六升,煮取四开,一服1升,一服后,未得下,更一升;得下则九日十日一作。(《补缺肘后方》)⑧治破伤风:蛤蟆2两半,切烂如泥,入花椒一两,同酒炒热,再入酒二盏半温热,去渣服之,通身汗出效。(《奇效良方》)⑨治五疳八痢,面黄肌瘦,好食泥土,不思乳食:大干蟾蜍1枚(烧存性),皂角(去皮、弦,烧存性)1钱,蛤粉(水飞)3钱,麝香1钱。为末,糊丸粟米大。每空心米饮下三、四十丸,日二服。(《全婴方论》五府保童丸)⑩治小儿疳瘦成癖几危者:蟾蜍去头皮脏腑,以桑叶包裹,外加厚纸再裹,火内煨熟,口啖二支,十余日愈。若口混,咽梨汁解之。(《本草蒙筌》)11.治大肠痔疾:蟾蜍一个,以砖砌四方,安于内,泥住,火殿存性,为末;以猪广肠一截,扎定两头,煮熟切碎,蘸蟾末食之,如此3、四次。(《纲目》)12.治小儿走马疳,牙臭烂,腐蚀唇鼻,亦治身上肥疮:蚵皮(黄纸裹,煨焦)、黄连各末一两,青黛1钱。为末,入麝香少许研和。先以甘草汤统去皮,令血出涂之。疮干好麻油调,湿则干用。(《全婴万论》蟾酥散)13.治癣:干蟾蜍烧灰,以猪脂和涂之。(《僧深集方》)14.治舌口生疮:胆矾一分,干蟾一分(炙)。上研为末,每取小豆大掺在疮上,良久,用新汲水五升漱,水尽为度。(《圣惠方》蟾矾散)

【各家论述】

1.《纲目》:蟾蜍入阳明经,退虚热,行湿气,杀虫,为疳病、痈疽、诸疮要药也。《别录》云,治制犬伤,《肘后》亦有方法。按沈约《宋书》云,张收为制犬所伤,人云宜啖蛤蟆脍,食之遂愈,此亦治痈疽、疗肿之意。大抵是物能攻毒拔毒,古今诸方所用蛤蟆,不甚分别,多是蟾蜍,读者当审用之,不可因名迷实也。

2.《本草经疏》:虾蟆、蟾蜍,本是二物,《经》云一名蟾蜍者,盖古人通称蟾为虾蟆耳。经文虽名虾蟆,其用实则蟾蜍也。今世所用者皆蟾蜍,而非蛤蟆,其功益可见矣。昧辛气寒,毒在眉棱皮汁中。其主痈肿、阴疮、阴蚀、疽疬、恶疮、制犬伤疮者,皆热毒气伤肌肉也。宰寒能散热解毒,其性急速,以毒攻毒,则毒易解,毒解,则肌肉和,诸证去矣。凡瘟疫邪气,得汗则解。其味大辛,性善发汗,辛主散毒,寒主除热,故能使邪气散而不留,邪去则胃气安而热病退矣。破瘀、坚血者,亦以其辛寒能散血热壅滞也。晚世治小儿疳疾多用,以其走阳明而能消积滞也。

3.《4民月令》:治恶疮疽。

4.《别录》:疗阴蚀,疽疬,恶疮,制犬伤疮。

5.陶弘景:人得温病,斑出困者,生食一两枚。烧灰敷疮。

6.《药性论》:杀疳虫,治鼠漏恶疮。烧灰敷一切有虫恶痒滋胤疮。

7.《本草拾遗》:主温病生斑者,取一枚,生捣绞取汁服之,亦烧末服;主狂犬咬发狂欲死,作除食之,额食数顿。

8.《日华子本草》:破瘀结,治疳气,小儿面黄癖气。

9.《本草蒙筌》:治小儿洞泻下痢,炙研水调吞之;疗大人跌扑损伤,活捣泥烂敷上;风淫生癣,烧灰和猪脂敷;煨熟啖,杀腐蚀成癖。

10.《纲目》:治一切五疳八痢,肿毒,破伤风病,脱肛。

11.《本草正》:消癖气积聚,破坚,消肿胀。

12.《本草备要》:发汗退热,除湿杀虫。

13.《医林篡要》:能散,能行,能渗,而锐于攻毒,主治痈疽疗毒,杀小儿疳积。别其腹合肿毒上,三易则毒可字消。

14.《本草再新》:治疮疽发背,小儿脾胃不和,肝旺火甚,动风惊厥。

15.《随恳居饮食谱》:清热杀虫,消痕化毒,平惊散癖,行湿除黄。

16.《山东中草药手册》:强心利尿,镇痛。治水肿腹水。

【临床运用】

1.医治白喉:每次取活蟾蜍约170g,明矾约33g,同放在石臼内舂烂,用纱布包裹成长方形(510cm),置于患者前颈视网膜色素变性能够治愈吗,绷带固定。当时患者即有清凉舒适感,约经小购刀因喉部分泌物减少。重症患者受小时更换1次,轻症小时更换1次,经20小时后即感咽喉部湿润舒适,吞咽便利。一般重症更换次,轻症生次即可见症状减轻或康复。治疗13例白喉患者,咽涂片找到白喉杆菌者9例。治后退热时间为小时,局部症状消失时间为小时。所治病例未有气管切开及其他并发症者。

2.治疗慢性气管炎:方1、取活蟾蜍去头、皮和内脏,焙干研末;另以猪胆汁浓缩液与面粉等量混和,低温炒松研末。按7:3的比例将蟾蜍粉与猪胆面粉混和均匀,装入胶囊。每次5分,逐日3次,饭后送服。10天为1疗程,共二个疗程。观察372例,病型以单纯型为主,中医分型以虚寒型占多数。服药后止咳、怯痰、平喘的有效率达80%以上。一般在3天内开始见效。据重点病例视察,治疗前白细胞增高、肺部有干湿性罗音者,治疗后白细胞恢复正常,肺部体征明显改良。

方2、用冬眠期蟾蜍1只,白矾3钱,大枣l枚。将白矾、大枣塞入蟾蜍口内,阴干焙黄,研细末,用水泛丸,如绿豆大,以代赭石末为衣,或将药末装入胶囊,每粒(或胶囊)0.5g,成人逐日g,1次或分次用温开水运服,连服30天。共治2364例,近期控制361例(15.3%),显效651例(27.5%),好转908例(38.4%),无效444例(18.8%)。总有效率为81.2%。冬春季服药的疗效较夏季明显,单纯型与喘息型二者无显着差异。

3.治疗炭疽病:用于蟾蜍1只,加水30ml,煎至200ml,冷却后顿服;或以活蟾蜍1只,去净内脏,捣成糜状,开水冲服;或用蟾蜍1只去内脏洗净,配合白菊花;两,水煎当茶喝,或将蟾蜍、白菊花药渣外敷皮肤炭疽溃疡处。亦可配合金黄散(成药)水调,常常涂抹水肿处。用上述内服外敷法治疗皮肤炭疽26例,肺炭疽3例,肠炭疽1例;其中有全身中毒症状者18例,涂片查炭疽杆菌阳性者14例,均获康复。

4.医治恶性肿瘤;将活蟾蜍晒干后烤酥研细末,过筛,和面粉糊做成黄豆粒大的小丸。面粉与蟾蜍粉之比为1:3。每100丸用雄黄5分为衣。成人每次九,口服3次,饭后开水送下。过量时可有恶心、头晕感。经治22例胃癌、膀腕癌、肝癌患者,病情皆有好转。

5.医治腹水:取新鲜活蟾蜍杀死(内脏不去)后置瓦上烘干,研成细末,贮于密闭瓶内备用。成人逐日口服1次,每次2g,体弱妇幼酌减。10次一疗程,一般可进行2个疗程,如无效没必要续服。治程中如血压逐步下落,亦应推敲停药。治疗期间逐日食欲不超过2g。共治血吸虫病腹水6例,其中4例治后腹水减少,大大缩短了脾脏切除手术前的准备时间,手术后均无并发症;另2例治质腹水亦有好转。用药后除血压均有不同程度着落外,体温、脉搏等未见变化。本法对血压过低(收缩压在90mm汞柱以下)及肝肾功能过差的患者不宜使用。另有用砂仁7粒塞入虾蟆(田鸡也可)嘴里(活蛤蟆须将嘴缝上以避免砂仁吐出),然后用黄泥将蛤蟆裹好,置火上烤干后去掉黄泥,将蛤蟆研成细粉。逐日服l个虾蟆,分2次用黄酒30ml冲服,7天为1疗程,一般服1疗程便可。医治肾炎腹水10例,9例有显着疗效,其中2例肾功能有所改善。一般用药后第2天尿量即增加,服至7天腹水即基本消失。

6.医治麻风:蟾蜍与苍耳草配合服用,据31例视察,似具有一定疗效。

7.蟾蜍中毒因服食蟾蜍引发中毒,文献屡有报道。-般均于煮食后分钟产生中毒症状,主要表现有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头昏、头痛,甚或神志昏迷、面色苍白、四肢厥冷、脉搏微弱、心律不整等,心电图的表现酷似洋地黄中毒。蟾蜍的卵及其腮腺、皮肤腺的分泌物,含有多种毒性物资,其他部分是否是有毒,尚不明了。烧煮并不能破坏或消除其毒性。曾有2例小儿,合食煮熟之蟾蜍一只后均产生严重中毒症状。其中1例5岁患几经抢救脱险;另l例l岁半患儿抢救无效,于病发后7小时左右死亡。故一般认为蟾蜍不宜食用,如用作外敷药,其毒素亦可能吸收入血而引发中毒,应加注意。

【摘录】《中华本草》

友情链接